Styrk projektlederens kommunikative kompetencer

Vi lever i en stadig mere kompleks verden, der løbende stiller nye krav til både menneskers og virksomheders omstillings- og tilpasningsevne. Derfor er kvalificeret projektledelse som disciplin afgørende for, at et projekt kan gennemføres med succes og for at virksomheden kan nå sine mål.

En vigtig del af ProMinds projektlederkursus er derfor målrettet anvendelse af praktiske projektværktøjer og særlige metoder til at udvikle projektlederens kommunikative kompetencer. Hos ProMinds har vi således udvidet vores uddannelseskoncept til ud over den klassiske projekttrekants hjørnesten – tid, ressourcer og kvalitet – også at omfatte projektkommunikation.

Læs mere (pdf) ›