Projektkommunikation

Ledelse er kommunikation – også projektledelse

For projektlederen som for andre ledere i en kompleks verden gælder det, at ledelse er kommunikation – derfor tilbyder ProMinds A/S et kursus der er målrettet mod at udvikle projektlederens kommunikative kompetencer.

Det gælder for de fleste projektleder-uddannelser at deres hovedfokus er på nødvendige metodeværktøjer til planlægning og styring. Imidlertid er projektlederens daglige praksis præget af kommunikationsopgaver – indad i projektteamet, opad i virksomheden, udad til leverandører og andre interessenter. Af samme grund har ProMinds ændret den klassiske projekttrekant til en pyramide.

Om kurset

Kurset er delt i to elementer: Dels den ”formelle” projektkommunikation der udspringer af interessentanalysen og den afledte kommunikationsplan og dels den daglige ”mikro”-ledelse som udgår af projektlederens personlige og direkte kommunikation med alle involverede parter. At kunne gøre det med gennemslagskraft og troværdighed kræver indsigt i og forståelse for egen og andres adfærd, holdninger, værdier og motivationsfaktorer. Dette kursus vil give projektlederen metoder til at opnå denne indsigt og til at kommunikere, samarbejde, lede og coache mere effektivt og målrettet.

Kurset tilrettelægges i samarbejde med virksomheden og vil som udgangspunkt at bestå af 2 gange 4 timer. Der vil være to undervisere på kurset – en NLP Master Business Practitioner som underviser i personlig kommunikation samt en senior projektledelseskonsulent, som har erfaringen til at sætte kommunikationen i sammenhæng med præcis den projektpraksis i bruger hos jer.