Leverandørstyring

Samspillet med it-leverandørerne er afgørende for et succesfuldt forløb ved udvikling og implementering af it-projekter. Det stiller krav til én selv om professionalisme i arbejdet med kontrakt- og leverandørstyring, som dermed bør være et prioriteret udviklingsområde i alle virksomheder.

Desværre ender mange it-projekter med ikke at leve op til forventningerne, men bliver forsinkede, mangelfulde og betydeligt dyrere end oprindeligt aftalt. ProMinds tilbyder et koncept som indeholder en kombination af seminar, kursus, workshop og opfølgningsreview som gør at jeres virksomhed kan opnå kvalitet i indgåelse og forvaltning af aftaler med leverandører.

God leverandørstyring er forudsætningen for at vi får det vi har bedt om – når vi har bedt om det og til den rigtige pris.

Læs mere (pdf) ›