Uddannelse

Function Point uddannelsen gennemføres hen over 3 dage.

Kurset dækker følgende emner:

 • Baggrund for konceptet Function Point Analyse
 • KISS metoden til at prognosticere den funktionelle størrelse tidligt i udviklingsprojekters levetid, med henblik på at estimere projekters omfang
 • ND21 situationsanalyse af projektets rammevilkår og disses påvirkning af estimatet for projektet
 • Detaljeret beregning af den funktionelle størrelse af systemer ud fra kravspecifikationer, use-cases, ER-diagrammer og lignende beskrivelser af et system. Kursisterne lærer at bruge den præcise måling af omfang til at estimere nødvendige ressourcer og forventet varighed
 • Planlægning af projekter på basis af viden om den funktionelle størrelse
 • Grundlæggende koncepter i Scope Management
 • Objektiv beregning af fremdrift i projekter
 • Planlægning af opsamling af erfaringsdata og brug af disse ved fremtidige projekter
 • Instruktion i og øvelse med værktøjet ExperienceService¹ som understøtter de nævnte analyser og estimater
 • Introduktion til eksisterende erfaringsmateriale

Kurset indeholder en prøve i Function Point Analyse, hvor deltagerne vil få til at opgave at måle den funktionelle størrelse af en del af et system.

Resultatet af denne ydelse er at: 

 • Kundens personale selv kan gennemføre en tidlig analyse med den såkaldte KISS metode. Denne analysemetode går ud fra overordnede beskrivelser af systemet og giver et første mål for størrelsen ud fra en række middelværdier.
 • Kundens personale selv kan styre en function point analyse og gennemføre den, med assistance fra ProMinds til analyse af enkelte sjældent forekommende typer af funktioner og til afklaring af tvivlsspørgsmål.
 • Kunden kan bruge resultatet til vurdering af omfang af opgaver og forventning til krævede ressourcer.

¹ ExperienceService er et værktøj, der dels understøtter estimering af projektomfang og dels stiller erfaringsdata fra andre projekter til rådighed. Disse erfaringsdata dækker såvel datakonverteringsprojekter som vedligeholdelses- og mobilityprojekter.