Projekt planlægning

ProMinds udfører en function point analyse af det påtænkte system og etablerer derved omfanget af de enkelte komponenter. Ud fra erfaringsdata udarbejdes plan for gennemførelse af projektet. Der ses specielt på erfaringer for den kalendertid projekter af sammenlignelig størrelse har taget at gennemføre. Det tages i betragtning hvilke dele af det planlagte system der med fordel kan udvikles efter en stram fasemodel (vandfald) og hvilke dele der egner sig til en mere iterativ udvikling. ProMinds udarbejder estimater for omfang af de enkelte aktiviteter i planen.

Resultatet af denne ydelse er, at projektplanerne udarbejdes ud fra erfaringsdata opsamlet på tværs af mange projekter og med blik for det samlede projekt. Projektplanen baseres på den målbare størrelse opgaven og kan derfor let justeres hvis den viser sig ikke at passe eller skal ændres af en udefra kommende anledning. Hvis man f.eks. lidt inde i projektet kan se, at de konkrete tal for produktivitet er mindre end forventet ud fra erfaringsdata, så er det en systematisk opgave at justere projektplanen.