Porteføljestyring

Porteføljer af systemer i drift består ofte af dele af væsentlig forskellig alder. Nogle af elementerne kan være af ældre dato og samtidigt være behæftet med store vedligeholdelsesomkostninger. For at få et faktuelt grundlag kan man lave function point analyse for systemerne. Denne analyse skal afdække såvel systemets størrelse som størrelse af de funktioner der rent faktisk bliver brugt. En sådan analyse kan afsløre store systemer, som er dyre at vedligeholde, men som man kun bruger få funktioner af. Analysen kan samtidig give et estimat for omkostningerne ved at udskifte applikationen.

Resultatet af denne ydelse er en større gennemsigtighed i opbygningen af porteføljen af systemer i drift. Samtidigt opnår porteføljeledelsen grundlag for business case for udskiftning eller renovering af systemerne.