Organisatorisk implementering

Denne ydelse har til formål at forankre Function Point Analyse og udvalgte dele af Scope Management i kundens organisation og sikre at anvendelsen indarbejdes i kundens processer.

Arbejdet udføres typisk sammen med kundens PMO med udgangspunkt i de erfaringer kunden har opnået, der følges op på eventuelle problemstillinger, og der arbejdes med konkrete arbejdsbeskrivelser til brug i kundens PMO.

Målet er at støtte PMO i udarbejdelsen af processer, og derved sikre kunden optimalt udbytte ved brug af Function Point Analyse og udvalgte elementer af Scope Management.

Resultatet af denne indsats vil være at:

  • Kunden efter to år vil have function point analyse og udvalgte dele af scope management indarbejdet i organisationen svarende til modenhedsniveau to på CMMI skalaen.
  • Kunden kan ved samtidigt at arbejde med relaterede processer nå til modenhedsniveau tre på CMMI skalaen i forhold til brugen af function point analyser og udvalgte scope manager værktøj i løbet af en fire års periode.