Intern kvalitetssikring

Scope management og function point analyse giver en systematisk gennemgang af kravspecifikationer og relateret materiale. Dette kan benyttes til kvalitetssikring af disse dokumenter og dermed grundlaget for projekter. Analysen af opgavens omfang giver mulighed for en vurdering af den nødvendige tid til at gennemføre projektet, og denne information kan bruges til forventningsafstemning, så der ikke på forhånd arbejdes ud fra urealistiske planer.

Resultatet af denne ydelse er, at man undgår at starte projekter på et uklart eller inkonsistent grundlag – noget som altid giver anledning til konflikter i selve projektet.