Forskning

ProMinds ønsker at deltage i forskning omkring procesforbedringer ved at bidrage med objektive målinger af effekten af software process improvement (SPI) tiltag.

ProMinds har aktiviteter til forbedre procedurerne for analyse af projektstørrelse i forbindelse med projekter som i mindre grad indeholder udvikling, fordi man tager udgangspunkt i et standard/rammesystem.