Eksternt Scope Management kontor

Denne ydelse indebærer at ProMinds udfører alle scope management relaterede opgaver for en organisation. Opgaverne kan være (men er ikke begrænset til):

 • Function Point Analyser af projekter såvel i forbindelse med planlægning, som prioritering og opfølgning.
 • Rådgivning til opdeling af projekter i delprojekter.
 • Estimering af tid og pris til projektgennemførelse eller restestimat for igangværende projekter.
 • Objektiv fremdriftsmåling.
 • Opgørelse af størrelse (omfang) af ændringer og forhandling om at bytte funktionalitet for funktionalitet.
 • Rådgivning omkring formulering af krav, så de bliver konsistente, målbare og testbare.
 • Sikring af projektplaner for realisme og estimering af omfang og typer af nødvendige kompetencer.
 • Udarbejdelse af procedurer for opsamling af data til erfaringsdatabase og forankring af denne opsamling i organisationen.

Resultatet af denne ydelse er, at kunden får tilføjet scope management til sine projekter og har mulighed for at opnå de dertil knyttede forretningsmæssige fordele. Dette omfatter blandt andet:

 • Estimater baseret på fakta frem for mavefornemmelser.
 • Styring af projekters scope og dermed bedre overholdelse af budgetter og tid.
 • Objektiv fremdriftsmåling.
 • Opgørelse af effekt af procesforbedringer, øget modenhed og lignende.
 • Bedre prioritering af projekter og eventuelle ønsker til ændringer til projekter.
 • Brug af organisationens opsamlede erfaringsdata til at gøre estimater endnu bedre, til at anskueliggøre effekten af procesforbedringer og til at lave sammenligning med andre organisationers produktivitet.

Disse resultater opnår kunden uden at skulle investere i at få certificeret medarbejdere i scope management og uden at skulle have et volumen i opgaver der sikrer at disse medarbejdere har den nødvendige rutine.