Ekstern kontraktforhandling

Function point analyse af såvel kravspecifikation som det tilbudte giver mulighed for vurdering af rimelighed og kontrol af forståelse. Den analyserede størrelse kan bruges som grundlag for estimering af en forventet pris, som så kan sammenholdes med den tilbudte.

Mere vigtigt er dog, at analysen af de to størrelser giver en god kontrolmulighed. Hvis de er lige store er der som udgangspunkt ingen grund til nærmere analyse. Hvis det tilbudte er væsentligt mindre end det krævede antyder det, at opgaven ikke er forstået eller er undervurderet. Hvis omvendt tallet er meget større er det muligt, at kunden får tilbudt et væsentligt større system end det krævede og dermed pådrager sig ekstra omkostninger til vedligehold og opsætning. Analysen kan vise hvilke dele af systemet der er af forskellig størrelse og dermed bidrage i en forhandling om at finde det rigtige scope af kontrakten.

Det er et vigtigt element i konceptet omkring scope management at denne optræder som uafhængigt led mellem kunde og leverandør. Som ekstern part kan ProMinds formidle en handel baseret på function point (i modsætning til baseret på kroner og øre) mellem de to parter. Man behøver i denne situation ikke have en nøjagtig pris per function point. Når blot både kunde og leverandør accepterer at enheden er function point og at den uafhængige scope manager måler disse i henhold til reglerne, så kan man tilføje ny funktionalitet mod at fjerne ikke udviklet funktionalitet. På denne måde undgår man at skulle ændre i den aftalte pris for projektet.

Resultatet af denne ydelse er, at man kan lave en ”fornuftsvurdering” af tilbud og kontrollerer at de afspejler det krævede. Man kan endvidere få et basismål for handel med ændringer, så man undgår ændringer i projektets samlede pris.