Ad Hoc opgaver

ProMinds tilbyder at stå til rådighed i konkrete afgrænsede projekter. ProMinds kan udføre Function Point Analyse og kan ligeledes rådgive projektlederen i brugen af resultaterne. ProMinds kan ligeledes tilbyde at påtage sig scope manager rollen i udvalgte projekter.

Succeskriteriet for denne type ydelser er, at kundens opgaver bliver løst tilfredsstillende i henhold til de aftaler o mål, der opsættes for de enkelte opgaver.