ProMinds – Danmarks første praktiserende Certified Scope Managers

Effektiv scope management er med til at sikre, at et udviklingsprojekt alene indbefatter det arbejde, der kræves for at fuldføre projektet succesfuldt og, at det holder sig indenfor budgettet og dermed også indenfor den projekterede tidsramme.

ISBSG – The International Software Benchmarking Standards Group, der fastlægger benchmark for software, har tal som viser at 84% af udviklingsprojekter, der ikke benytter scope management, overskrider budgettet, hvorimod 90% af de projekter der styres med scope management overholder deres budgetter. ISBSG tal viser endvidere, at projekter med Scope Management koster 1/3 af traditionelle projekter, når man sammenligner udvikling af samme størrelse software.
Og Capers Jones, verdens mest ansete på området metrikker indenfor software, har afdækket, at softwareprojekter traditionelt vokser i omfang med en regelmæssig størrelse på 2-3% om måneden.

Scope Management med ISO 25010 kvalitetssikring
Alle valide undersøgelser understreger, at scope management grundlæggende er den mest effektive og præcise metode til at sikre velfungerende processer for ændringshåndtering af IT-projekter.

ProMinds konsulenter, der er Danmarks første udøvende Certified Scope Managers, er både erfarne og har dyb viden om scope management måling med Function Points af projekters softwarestørrelse, styring af udviklingsomfang og kvalitetsmåling ud fra ISO 25010.
Det betyder, at ProMinds kan sikre, at kunden ikke alene opnår den rigtige funktionalitet og softwarekvalitet, men også kan overholde sit budget for udviklingsindsatsen og levere til tiden.

ProMinds Certified Scope Managers opererer i krydsfeltet mellem kunde og leverandør, for at sikre overholdelse af budgettet for udviklingsindsatsen og samtidig sikre at udviklingsprojektet opretholder den rigtige funktionalitet. Parallelt er det muligt også at sikre, at det udviklede software har den fornødne tekniske kvalitet til fremadrettet at kunne blive vedligeholdt effektivt.

Scope management gør det muligt at lave kontrakter på basis af fast pris per function point. Dvs. at kunden betaler for den mængde funktionalitet har får og leverandøren får mindre risiko og kan gennem høj produktivitet opnå flotte økonomiske resultater.

Se her, hvis du vil vide mere om Scope Management og Funktion Point.