Resultatorienteret rådgivning

ProMinds konsulenter har spidskompetencer indenfor IT forandringsledelse, projektledelse og testledelse. Dertil er de eksperter på en lang række branche- og fagspecifikke vitale områder indenfor organistionsudvikling og -forandring herunder kvalitet i softwareudvikling, kompetenceafdækning, audit og modenhedsanalyse.

ProMinds tilbyder på den baggrund at være rådgivere og sparringspartnere at skabe transparens og målrettet projektoverblik for virksomheder og organisationer i forbindelse med deres projektudvikling – både i startfasen og i ongoing forandringsprojekter.

ProMinds har en omfattende rådgivningsekspertise i at identificere, udvikle og implementere resultatorienterede forandringsprocesser og sikre at disse forankres dynamisk. Målet er at få de organisatoriske forandringsprocesser præcist og effektivt i mål med de intentioner og målsætninger, der er opsat for procesforløbet.

Læs mere om ProMinds rådgivning under de enkelte menupunkter.