Kompetent forandringsledelse sikrer de bedste løsninger

ProMinds har en af Danmarks mest komplette porteføljer af konsulenter og rådgivere med spidskompetencer indenfor IT forandringsledelse, projektledelse og testledelse. Gennem denne konsulentportefølje sikrer ProMinds at kunderne  altid får de absolut bedste specialister allokeret til deres projektopgaver, samt at kunden får holdet indsat hurtigt og effektivt.

ProMinds udvælgelsesproces bygger på en grundholdning om, at det er den menneskelige perceptionsevne og empatiske formåen, der hæver et succesfuldt resultat fra godt til excellent. Disse egenskaber indgår altid som hjørnesten når ProMinds vælger konsulenter til et projekt.

Den perfekte løsning

Når ProMinds sætter et team eller udvælger en specialist til en opgave, handler det ikke alene om at allokere de teknisk og fagligt bedste begavelser til projektet. Det handler også om at skabe synergi og sammensætte et hold, hvor den enkelte specialist i samspil med kunden eller profilerne i et team øger det samlede kompetence-output.

Hurtig og præcis konsulentudvælgelse

Med ProMinds omfattende konsulentportefølje får kunderne en stærk mulighed for at få matchet de perfekte profiler til deres behov – og med ProMinds særlige udvælgelsesparametre styrkes og værdisikres kundernes projekt- og opgaveløsninger hurtigt og kvalitativt med præcist fokus på deres organisations unikke karakter og kultur.

Kontakt os og hør mere ›