ProMinds videnshus

ProMinds løser komplekse opgaver i en kompleks verden. Det kræver en høj grad af kompetence, fag- og branchespecifik viden, praktisk erfaring og personlige egenskaber, der matcher de mangeartede opgavetyper. ProMinds betragter derfor først og fremmest sin konsulentvirksomhed som et videnshus, hvor evnen til at fastholde, udvikle og dele viden er en essentiel drivkraft.

Aktiviteterne i videnshuset retter sig således to veje: Vidensdeling internt med partnere, konsulenter og projektledere – og eksternt overfor opgavestillere, samarbejdspartnere og netværket af interessenter.

Videnshusets interne aktiviteter kører som ongoing interne udviklings- og kompetencegruppe-projekter blandt de udførende konsulenter indenfor brancher som f.eks. sundheds-IT og Airline – og inden for særlige fagområder, eksempelvis Operational Improvement og kvalitet i softwareudvikling.

De eksterne vidensdelingsaktiviteter fokuserer på udvikling og udbredelse af viden om de nyeste landvindinger indenfor projektledelse. Aktiviteterne gennemføres som foredrag, seminarer og workshops, eller tilbydes igennem egentlige uddannelsesforløb og kurser.

Videnhuset er således på en gang ProMinds aktive udviklingsforum og erfaringsuniversitet.