“SAS har skabt virksomhedens største IT-projekt”

SAS har med konsulentstøtte fra blandt andre Prominds implementeret virksomhedens nye fremtidige distributions- og ticketingplatform – Amadeus Altea. IT-opgaven, der er den største i SAS’ historie, har taget syv år og omfattet processtyring af 30 delprojekter og integrering af 65 forskellige IT-systemer med en samlet indsats svarende til 517 mands årsværk.

“Amadeus Altea er SAS’ forretningsmæssige hjerte. Implementeringen af  den nye distributions- og ticketingplatform betyder, at SAS i dag har en topmoderne butiksvirksomhed, et fleksibelt og kundetilpasset online billetsystem og en udgiftseffektiv passagerservice. Det nye system gør det også enkelt for SAS at integrere virksomheden med vores andre Star Alliance partnere, der er verdens største airlinepartnerskab. Implementeringen af Amadeus Altea betyder også, at SAS med succes har fået skabt en fremtidssikret IT platform, der kan udbygges i mange år fremover.”

Et perfekt teamwork

“Airlineverdenen er på mange måder i konstant brydningstid, hvilket har stillet store krav til fremsynethed hos vores samarbejdspartnere under hele projektforløbet.

– For os er det en altafgørende faktor, når en opgave af denne størrelse skal lykkes, at vores samarbejdspartnere besidder både en empatisk og holistisk forståelse i samarbejdsprocesserne, så de undervejs kan betragte virksomhedsprocessen og IT-støtten ud fra et helhedsperspektiv. Derfor har det været naturligt for os at vælge et teamwork med konsulenthuset Prominds.

– Prominds har med stor lydhørhed overfor SAS’ projektkrav leveret meget målrettede konsulenter til opgaverne. De har leveret konsulenter med stor bredde på deres kompetencer, der har omfattet alt fra infrastrukturkompetence til kompetencer omkring businessprocesserne.

– Og alle konsulenter, som jeg har samarbejdet med fra Prominds igennem hele implementeringsprocessen, har ikke alene en mangeårig ekspertise indenfor Airline IT-området. De har også en meget omfattende procesviden og en dybtgående forretningsforståelse. Disse evner har sammen med en dygtig fremsynethed været med til at sikre et perfekt udviklingsforløb for implementeringen af SAS’ nye distributions- og ticketingplatform.”