“Hos Nordea Liv & Pension står vi i dag med et godt værktøj til målrettet kompetenceudvikling af vores projektledere. Det er startskuddet på en rejse, som forhåbentlig aldrig stopper.”

På bare seks måneder har Nordea Liv & Pension i samarbejde med ProMinds grundlagt og iværksat en forandringsproces indeholdende uddannelse og opkvalificering af virksomhedens projektledere. En ambitiøs kompetenceudviklingsplan.

“Vores projektledere er dygtige systemspecialister og forretningsspecialister. Men vi vil være endnu bedre – og i dag er det kompetencerne som projektleder, det ledelsesmæssige overblik – vi har sat forrest på toget. Vi vender så at sige skuden 180° og ser meget på adfærd og det at skabe værdi for Nordea Liv & Pension”.

Målet har ikke alene været at implementere en strategi for projektledernes kompetenceudvikling. Det har især været et ønske at få det hele menneske med i processen uden at gå på kompromis med Nordea Liv & Pensions forretningsmæssige ambitioner.

“Vi er påbegyndt en spændende rejse, som forhåbentlig aldrig stopper. Vi har i dag bragt projektledelse op på et højere niveau med et fælles sprog og med fokus på de ledelsesmæssige kompetencer. Nordea Liv & Pensions fremtidige force ligger i projektledernes overblik, hvor ansvarsbevidstheden overfor vores kunders ønsker og behov er den afgørende drivkraft. Det er lykkedes rigtig godt”.