“Function Point er et rigtig godt redskab til scope management”

Interview med Bo Birkrem, Head of Project Management & Measurements i Danske Bank

For Danske Bank som virksomhed er det et klart mål at styre interne IT-projekter optimalt. Bankens IT-udviklingsafdeling har brugt function point gennem de sidste 5 år til at beregne omfanget af de IT-projekter, der er blevet udviklet. Function point er derigennem blevet ikke alene et meget effektivt værktøj til udviklings- og produktivitetsmåling – men også afdelingens bedste mulighed for benchmarking, både internt og eksternt.

Et godt vurdringsredskab fra start til slut

– Selvom vi i Danske Bank ikke bruger function point konsekvent til direkte styring under et projektforløb, så er jeg ikke i tvivl om, at function point ville være et meget velegnet vurderingsredskab fra idémodning, validering af krav, over estimering og til ændringsstyring undervejs. Function point måling brugt på denne måde vil give mulighed for at handle hurtigt og præcist, når behovet er der.

– Vores udgangspunkt har hovedsageligt været at bruge function point til produktivitetsmåling og til at identificere forbedringstiltag til glæde for hele udviklingsorganisationens projekter.

Dataopsamling øger præcisionen

– Vi har gennem de sidste 4-5 år systematisk oparbejdet en stor database med erfaringstal fra vores projekter. Dette giver os i dag mulighed for at give tidlige estimater på grundlag af IT-projektets kravspecifikation – estimater som overall er meget præcise. Ekstragevinsten ved et tidligt estimat er, at vi også får valideret vores krav. Er vi ikke skarpe på kravspecifikationen, kan selv ikke vores mest erfarne function point specialister udføre en effektiv måling.

-Vores historiske database indeholder resultater af function point målinger samt data fra gennemførte projekters karakteristika suppleret med andre særlige faktorer, der kan have indflydelse på et projekts produktivitet.

Det kan være oplysninger som: Hvor stort er udviklingsteamet, hvor lang tid er der til rådighed, hvilken projektmodel er valgt, er der globale medarbejdere i teamet, hvor erfaren er projektlederen osv.

Med disse data har vi så udviklet en estimeringskalkulator, der udover function point indregner de karakteristika, som er blevet vægtet ud fra vores opsamlede erfaringer og analyser. Det er ret imponerende at se, hvor præcise disse estimater har vist sig at være.

Fleksibilitet er styrken

– Function point er som ISO-defineret størrelse rimelig fast. Men når vi sammenholder function point tallene med vores projektkarakteristika, opnår vi en forøget fleksibilitet og anvendelighed af resultaterne. Det er det, der gør function point måling så brugbar. Fleksibiliteten giver os også mulighed for at kunne måle med function point i alle faser af projektet.

– Det kræver naturligvis både viden og ekspertise at udføre korrekt function point beregning, men in-house vil en projektleder og en software-arkitekt sagtens kunne lære ret hurtigt at gennemføre function point målinger på et projekts specifikke formål, som f.eks. ændringsstyring. Til deciderede produktivitetsmålinger og til vurdering af eksterne kontrakter skal man efter min klare overbevisning anvende uvildige eksperter.

Function point er langt bedre end sit rygte

– Det, at function point måling ikke er en mere fast bestanddel hos IT-udviklerne i Danmark, er ærgerligt. Jeg tror, at det skyldes usikkerhed om metoden og hvilke varianter af function point, man skal satse på. Udover at der mangler folk, som er uddannede i anvendelsen af function point måling, så er der ofte en generel modstand mod at blive målt.

– Det er mit indtryk, at IT-leverandørerne heller ikke umiddelbart er begejstrede for function point. Jeg tror, at de forudser, at den forøgede synlighed, som function point skaber omkring en opgaves omfang, vil øge konkurrencen på prisen og dermed resultere i strammere budgetter, som IT-leverandørerne vil blive holdt hårdere op på. Derfor vil de ofte udtrykke skepsis for mere systematisk indførelse af function point.

– Nogle virksomheder tænker tilsyneladende i cost-benefit på den korte bane. Det er ærgerligt, hvis det er forbehold for investering i oplæring af specialister til function point måling eller eksempelvis fordomme om function point målings manglende præcision, der forhindrer et så værdifuldt redskab i at blive en fast del af den almene IT-projektudvikling.

Stærke tal

– Når vi i Danske Bank assesser, hvor meget vi forbedrer vores systemudvikling, opgør vi resultaterne i forhold til prisen pr. function point. Selvom omkostningen pr. function point er en fleksibel størrelse fra projekt til projekt og fra system til system, kan vi som sagt via vores store database estimere omkostningen pr. function point ret præcist.

Ved ændringer i vores IT-governance processer, bedre beskrivelser af projekternes scope, indførelse af agile metoder og søsættelse af kortere projekter har vi over de sidste 4 år opnået en produktivtetsforbedring på over 30 % på porteføljeniveau. Og effekten kan vi måle med function point.

Function point øger værditilførslen

– Ved at bruge function point sammen med al den anden viden vi har omkring vores projekter, kan vi afdække, hvad det er for nogle faktorer, der påvirker produktiviteten. Eksempelvis kan vi med function point målinger angive et teams idealstørrelse på et givent IT-projekt. Og vi kan relatere vores function point resultater i forhold til procesmodenhed, projektlederens erfaringsniveau, den type teknologi man benytter sig af osv. Det har vi haft rigtig stor glæde af.

– For Danske Bank er værdien af at bruge function point måling kædet sammen med de forbedringsforslag, som vi kan afdække via disse målinger. Det handler ikke så meget om at skabe en hurtig økonomisk gevinst, men mere at udvikle et godt grundlag for at foretage ændringer i vores egen organisation, der resulterer i produktivitetsforbedringer på den lange bane.

– Function point er udråbt til verdens mest effektive vurderingsgrundlag til planlægning og styring af IT-projekter. Det er nok lidt for store ord. Men der er ingen tvivl om, at hvis man anvender function point rigtigt, er det et meget værdifuldt redskab med et stort potentiale, der fortjener langt større opmærksomhed i den danske IT-verden, end tilfældet er i dag.

Ovenstående tekst er omfattet af ophavsret og forbud mod gengivelse under nogen form uden skriftlig godkendelse fra opretshaver ProMinds A/S.